by SzelesÚt 2008. febr 21.

Vasparipa Egylet

"Fentebb irtak Körmendi Tekintetes Nemes Vas vármegyei helységnek és határának külső és belülső és azok több helységiben lakozó birtokosai az Körmend m. k. város tiszteletre méltó lakosai kik álottal is majdan 4 emberöltő után az megalakult Egylet kulcsát mely is szoknya fodrát még nem látott az Magyar Isten kegyelmibűl ismét elővétetett."

Történt pedig az vala az Úr 1889. esztendejiben ,mikor is szent Országunkban először is vidéken kerékpár sport űzése céljábul megalakult az Körmendi Vasparipa Egylet.
Négy évtizedes sikeres tündöklő működés után megszűné vala. De az Vasparipa név ismét szép lesz méltó régi nagy híréhez , gondoltatik egynéhány körmendi lokálpatrióta által 1992. esztendőben az Egylet összefogattatik és az Ó néven ámbár új tartalommal az motorsport kedvelői örömire újjáéledett. ( �?rjad deák az protoccollumba az három Úr nevét melyek névszerint : Mlgs Cziráki Lajos, Mlgs Komjáthy Kálmán, Mlgs Gueth Lajos) Letünt évszázadok legendás bálványival, nem de azért valamivel mégis büszkélkedhet az Vasparipa Egylet . Alapító tagok közt üdvözûltetik az Udvary fivérek, kik Körmend -Párizs közti utat bejárták velocipéden, követésre méltó módon magyar zsinóros egyenruhában. Az vasparipásaink öröme volt, teljes és kiteljesedett hiszen az nemes ég is kedvezett vetélkedésüknek ,melyre az nagy buzgalommal készültek. �?k azon szerencsés emberek közt érezhetik magok, kik az 1889. esztendő szeptember 23. napján Turinban megláthatták apostoli alakját és találkozhattak Vele személyesen az nagy hontalannal Kossuth Lajossal. A Körmend-Párizs utvonal akkori leküzdése nem csak itthon de külhonban is tiszteletet és megbecsülést szereztetik az magyar névnek.


Mikor az jelenlegi elnöke Melyet hívnak az tekintetes Bujdosó Lászlónak , találkozott az Egyletnek ujdonsült barátjával mely ember még csak barátkozott az két kerekű távolság leküzdő szerkezetek meghágásával , felvetődött egy kóbor ötlet. Szeretett városunk tapasztalván az Rába jobb és bal partján fekvő falvak és városok szülöttinek motorozás iránti szeretetit , motoros találkozó megszervezésire irányuló társadalmilag mindenki által felkarolt tevékenységbe kezdett. Athleticai és egyéb találkozó igen de az motoros találkozó még ismeretlen volt városunk népének. Tudvalévőleg, az Vasparipa Egyletnek elégséges gépi állománya vagyon , mégis szeretné az friss vér áramlását és az rugalmasság felvevését.


Cziráki és Bujdósó Urak vezetésivel és szervezésivel az Úr 2007. esztendejiben, február hónapban megkezdőttetik az első körmendi motoros találkozó részletes megbeszélési.
Az meg beszélés első pontjául az Magyar Királyi söripar tőzsdei buxindexének fellendítése céljábul csatlakozott az Consiliumhoz Tekintetes Stipkovics , Gordos, Ufóspityu, gr. Károlyi von Lüttem-berg Zoltán, Andrea az fogadós lyány mely idomainak látványa nagymértékben késleltette az találkozó megszervezésit( ki az Vincze fogadóban mérte részünkre az jót ) és még pár elkövető kik az ismeretlenség homályába vesztek. Az alap diszciplína elfogadtatása után az programok megbeszéltetnek és amaz a fogadós nem kis örömére a tizedik kör után elfogadtatik. Az Vasparipa Egylet ezen Consiliumának működésével veszi tulajdon képpen kezdetét azon alapos munkálat, mely a későbbi gyökeres működésnek, munkáknak alapkövét és kiindulási pontjául képeztetik.

Folyt.köv.

Ezek az írások is érdekelhetnek:
Tavaszváró börze

Tavaszváró börze

by SzelesÚtfebr 21

Bitti megsérült

Bitti megsérült

by SzelesÚtfebr 21